Mevcut belge, web sitesinin sahibi ile ilgili gerekli bilgilerin yanı sıra erişim, kayıt ve kullanım koşullarını detaylandırmaktadır.
Bu Hükümler ve Koşullara ek olarak, bu web sayfası üzerinden kullanımın ve bu sözleşmeyle sözleşmenin aşağıdaki belgeler tarafından yönetildiğini bildiririz:

– Satın alma koşulları

– Gizlilik Politikası

– Çerezler politikası

Kullanıcılardan, yukarıda belirtilen yasal metinleri, hak ve yükümlülükleri hakkında bilmeleri gereken tüm bilgileri içerdikleri için bu Şartlar ve Koşullar ile birlikte.
Görev Cini, mevcut dokümana göre herhangi bir şüpheniz olabilmesi için kullanıcılara e-posta destek@gorevcini.com sunmaktadır.
MEVZUAT KOŞULLARININ KABULÜ, kayıt olmak, Web uygulamasına erişim ve kullanımını sağlamak ve hizmetlerinden yararlanabilmek için gereklidir. Tüm etkilere göre, bunlar Görev Cini ve müşteri arasında bir sözleşme olarak kabul edilecektir.

YASAL BİLGİLER

Elektronik Ticaret Derneği’nin Bilgi ve Elektronik Ticaret Topluluğunun Hizmetleri hakkındaki 11/2008 tarihli ve 34/2002 sayılı yasaya istinaden, www.gorevcini.com web sitesinin (bundan sonra Web olarak da bilinir) web sitesinin hizmet sağlayıcısının aşağıdaki tanımlayıcı bilgileri sağlanan:

• E-posta: destek@gorevcini.com


KULLANICININ HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Web üzerinde sunulan hizmetlerden herhangi birinin kullanımı, başından itibaren Kullanıcının durumundan hibe edilir ve bu Genel Şartların açık, gönüllü ve şartsız kabul edildiği kabul edilir.

Webin hizmetlerine erişmek için, ücretsiz olmayan veya bir dizi yükümlülük oluşturmayan her şeyden önce, Kullanıcı yasal yaşta olacak ve yasal olarak bağlı olmak için gerekli yasal kapasiteye ve temsilata sahip olacaktır.

Web’ de sunulan hizmetlerin kullanımı, Kullanıcı’ nın bu gereklilikleri yerine getirdiğini beyan ettiği anlamına gelir.

14 yaşın altındaki çocuklar hizmeti kullanmaya yönelik şartları yerine getirmiyor ve kişisel bilgi kaydetmemeleri veya bize göndermemeleri gerekir. 14-17 yaş arasındaki gençler, ebeveynlerinin veya yasal vasilerinin önceden izni olmaksızın İnternet üzerinden kendileri hakkında hiçbir bilgiye başkalarına göndermemelidir.

Web’ e erişen kullanıcılar, bu Genel Koşulları ve bunlara her zaman gösterilen özel kullanım talimatlarını yerine getirmelidir. Aynı şekilde, yasaya, iyi gümrük ve iyi niyet talepleri doğrultusunda, kendisinin kullandığı hizmetin niteliğine uygun işlemleri kullanarak her zaman hareket etmeyi taahhüt eder. Böylece, Kullanıcı, Web Sitesinin içeriğinin değiştirilmesine veya değiştirilmesine, Kullanıcı’ nın sağladığı veriler haricinde hiçbir şekilde değişiklik yapamaz ve hiçbir şekilde herhangi bir şekilde bütünlüğüne veya işlemine zarar veremez.

Görev Cini, bu Genel Koşullarda belirtilen yükümlülüklerin herhangi birisini ihlal edebilen Web’ e erişimi silebilir veya askıya alabilir. Görev Cini ‘a veya üçüncü bir tarafa neden olan tüm zararlardan kasten ya da kasıtlı olarak yukarıda belirtilen yükümlülüklerden hiçbirine uymayan kullanıcılar sorumludur.

 

Görev Cini SORUMLULUĞU

Görev Cini, Web’ de ve Genel Koşullarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Öte yandan, Kullanıcılarla iletişim kurmak için seçilen araçların özel niteliği göz önüne alındığında, Görev Cini sorumlu tutulamaz:

1. Web’ e erişmenin geçici imkânsızlığı veya www.gorevcini.com’de veya Web’ de bulunan köprü metni bağlantılarıyla herhangi bir zamanda erişebileceği Web sitelerinde bulunan özel bilgiler.

2. Verilen ürünlerin ve hizmetlerin içerik, bilgi ve tekliflerinin doğruluğu veya zamanlaması.

3. Görev Cini, Hizmetler’in bir veya daha fazlasının iradesinden bağımsız olarak değiştirildiği, ertelendiği veya iptal edildiği durumlarda sorumlu değildir.

4. Aynı şekilde, Görev Cini, Kullanıcı Hesaplarında sunulan bir veya daha fazla Hizmet’ i herhangi bir zamanda ve önceden bildirimde bulunmaksızın, onlara sunulan sistemlerin bakım, silme veya teknik güncelleme sebebiyle kesme veya askıya alma hakkını saklı tutar. Bu durumda Görev Cini sorumlu değildir ve Müşteriler herhangi bir tazminat talep edemezler.

Web’ de basitleştirilmiş bilgiler var ya da ortalama bir kullanıcı tarafından anlaşılmasını kolaylaştıracak şekilde yazılmış bu nedenle Görev Cini, Görev Cini’ nin ihmalkâr hareketi dışında, burada sunulan bilgilerin yanlış yorumlanmasından sorumlu değildir. Bu Genel Koşullar’ da açıklandığı üzere işlevlerini yerine getirme.

Görev Cini, her halükârda, öngörülemeyen olaylardan kaynaklanan zararlardan ve Kullanıcıların ihmalkar davranışlarından kaynaklanan zararlardan sorumlu değildir.

Görev Cini, doğrudan veya dolaylı olarak, Kötü Kullanım Kullanıcılarının Hizmeti/leri ve İçeriği/leri için sorumlu tutulamaz.

Görev Cini, ne olursa olsun, kullanıcıların Kullanıcı Hesabı aracılığıyla, e-posta hizmeti aracılığıyla veya başka yollardan gönderdiği içeriklerden sorumlu değildir; bu nedenle, kullanıcılara atfedilen içerikle ilgili herhangi bir sorumluluk kabul edilmektedir.

Oyunun belirli kuralları çerçevesinde kurulan hediyeler elde etme süreci ile katılımcılar tarafından kazanılan ödülleri ödeyecektir.

Çalınan kredi kartlarının kullanımı da dahil olmak üzere şüpheli veya hileli ödemeler veya diğer hileli faaliyetler (ödemeye karşı) durumunda Görev Cini, Müşteri Hesabını devre dışı bırakma, yapılan herhangi bir ödemeyi iptal etme hakkını saklı tutar. Ve gereksiz yere ödenen tüm ödülleri geri kazanmak.

 

FİKRİ VE SANAYİ MÜLKİYETİ

Web sitesi’ nin bir parçası olan fikri ve sınai mülkiyet hakları ile korunan ve içeriğin tüm içeriği, ticari markaları, tasarımları, logoları, ikonları, düğmeleri, yazılımları, ticari adları, etki alanı adlarını ve diğer işaret ve öğeleri Görev Cini’ ye aittir veya kamuya açıktır veya Web’ e dahil edilmesini kabul eden üçüncü şahıslara aittir ve yazar veya hak sahibi olarak listelenir.

Hiçbir durumda, herhangi bir lisansın verildiği veya söz konusu hakların herhangi bir feragat, aktarım, kısmen veya tamamen transferi olmadığı, ayrıca herhangi bir hak ve özellikle sömürü, üreme, dağıtım, dönüştürme veya kamuya açık iletişim hakları verilmeyeceği anlaşılamaz. Görev Cini’ nin (sitenin tasarımı veya ‘Görev Cini’ markası) veya ilgili üçüncü şahısların önceden açık yazılı izni olmaksızın sözü edilen içerikler üzerinde vazgeçilmez.

Bu bölümde değinilen fikri veya sınai mülkiyet haklarının herhangi birinin ihlali, mevcut mevzuatta öngörülen cezai ve sivil eylemler yoluyla kovuşturmaya tabi tutulur.

Web’ de görülen tüm içerikler, ticari markalar, logolar, çizimler vb., Görev Cini’ ne ya da uygun olan yerlerde, bu hakların yazarları ya da sahipleri olarak görünen kişilere ya da şirketlere açıkça sahip olunan fikri ve sınai mülkiyet hakları tarafından korunacaktır. Önceki hakların ihlal edilmesi mevcut mevzuata uygun olarak kovuşturulur. Bu nedenle, kullanıcıların meşru bilgilerini veya teklif hizmetlerinin sözleşmesini farklı kılan amaçlar için Webin içeriğinin herhangi bir yöntemiyle çoğaltma, kullanma, değiştirme, dağıtma veya halka açık iletişim yasaktır. Her halükârda, Görev Cini’ nin önceden yazılı onayı gerekecektir.

Sitemize üye olarak ve hizmetlerimizden herhangi birini kullanarak, bu Şartları kabul etmiş olursunuz.

Şunları yapamazsınız:

1. Sizin ve / veya işyeriniz için birden fazla Görev Cini hesabı oluşturamazsınız.
2. Sizin ve / veya işletmeniz için Görev Cini’ nde aynı IP adresine sahip birden fazla hesap oluşturamazsınız.
3. Görev Cini Jetonları veya hesapları satabilirsiniz. Jetonları, www.gorevcini.com dışında herhangi bir yerden satın almayın.
4. Görev Cini’ye bunu yapmak için sahibinin iznine sahip olmadığınız hesaplar veya profiller veya sayfalar veya siteler ekleyemezsiniz.
5. Makroları / Otomatik Tıklamaları / Botları veya harici komut dosyalarını veya Web içindeki herhangi bir otomasyon türünü kullanamazsınız.
6. Şiddeti teşvik eden, çıplaklık veya grafik veya haksız şiddet içeren incinmiş, korkutucu veya pornografik içeriği yayınlayamazsınız.
7. Hesabınız silinirse, yeni bir hesap oluşturamazsınız.
8. Web’den ulaşabileceğiniz herhangi bir sitenin Hizmet Koşullarını ihlal ederek Görev Cini’de veya bağlantılı sitelerde herhangi bir amaçla sahte hesaplar oluşturamazsınız.
10. Kaydedilen ₺1 promosyonundan yararlanarak para çekebilmek için en az koleksiyona ulaşmak amacıyla Görev Cini’ye Jeton girin.
11. Görev Cini’de sahte hesaplar oluşturan ve bunlara, madeni para transferleri gibi şüpheli eylemler gerçekleştiremezsiniz.
12. Görev Cini içinde Görev Cini’de Bot veya harici uygulamalar kullanmazsınız.
13. Görev Cini hesaplarınız veya profilleriniz üzerinden yayınlamayacak.
14. Görev Cini gizliliğinizi ciddiye alır ve bilgilerinizi satmaz.
15. Görev Cini %100 sistem doğruluğunu garanti etmez.
16. Görev Cini, Facebook, Twitter, YouTube, SoundCloud, Pinterest veya Web üzerinden bağladığımız başka herhangi bir ağla bağlantılı değildir.
17. Görev Cini, bu koşullara uymayan hesapları önceden bildirmeksizin kapatacaktır (yasaklayacaktır) ve bu hesaplarla ilgili olabilecek her türlü para iadesi veya ödemesinden sorumlu olmayacaktır.
Lütfen, anlayın ki, bu koşulları kabul etmeyi reddederseniz, hizmetlerimizi kullanamazsınız.